Noves relacions contractuals del sector: contractes IPD

ITeC/Lean/Noves relacions contractuals del sector: contractes IPD

Noves relacions contractuals del sector: contractes IPD

31/10/2018|Lean|

Pedro Júdez, Enginyer Industrial i consultor en contractes col·laboratius i Lean, va exposar el passat 25 d’octubre a la sessió de Cafè Lean celebrada a l’ITeC, la seva visió dels contractes IPD (Integrated Project Delivery), basant-se en la seva experiència en un projecte internacional a Israel

Els inicis dels contractes col·laboratius IPD daten d’inicis del segle XX. Un exemple emblemàtic de projecte IPD va ser l’edifici de l’Empire State.

El contracte IPD es caracteritza a grans trets per influir la “pull” de contractista i subcontractistes d’activitats crítiques, creant un clima de confiança entre els agents participants. Des d’un inici del contracte es configura un “Core Team” format per un representant amb poder de decisió de cada un dels actors que actua en el procés com a àrbitre en cas de desavinences.

El contracte IPD també comporta un canvi de la metodologia de treball amb respecte al model tradicional i un enfocament totalment diferent pel que fa a centrar-se en els interessos del projecte i pel que fa a les relacions dels actors del procés constructiu, en els quals preval l’ambient de confiança, justícia, transparència i treball col·laboratiu.

Així, per exemple, en aquest nou model, els imprevistos els paga el projecte (no algun dels actors), els targets es defineixen conjuntament, …

Pedro Júdez, presenta un esquema tipus de repartiment de contracte IPD en tres fases (owner’s allowance cost, estimated maximum price and real cost) mitjançant l’exemple del projecte ConcensusDOCS 300, projecte internacional dirigit per ell.

S’indica que els % de repartiment per propietari, constructor i arquitecte que es pacten en cada contracte en particular. Com a dada extreta de la seva experiència personal, el repartiment 70% propietari i 30% constructor no funciona, sent la fórmula de repartiment amb més èxit 50% propietari, 30% constructor, 20% arquitecte.

Si analitzem amb més detall el sistema tradicional del procés de la construcció i la seva contractació s’identifiquen les següents peculiaritats:

  • crea un clima antagònic entre els actors participants en el procés constructiu,
  • divideix responsabilitats en “sitges”,
  • restringeix la comunicació en camins ineficients,
  • recompensa rendiments individuals,
  • genera males experiències.

Es destaca la importància d’emmarcar els contractes IPD en el marc legal al país que ens ocupa i del pacte específic de la fórmula de repartiment de guanys / pèrdues entre els actors que intervenen en el procés per a cada contracte.