Equips més col·laboratius per assolir els objectius del projecte

ITeC/Lean/Equips més col·laboratius per assolir els objectius del projecte

Equips més col·laboratius per assolir els objectius del projecte

12/03/2019|Lean|
  • Equips més col·laboratius per assolir els objectius del projecte

El Cafè Lean d’Introducció al Visual Management, celebrat el 24 de gener a càrrec de Jordi Teixidó, va consistir en una breu presentació sobre què és el Visual i les seves aplicacions a la direcció de projectes. També, es va parlar de com ajuda aquesta disciplina a l’optimització de processos, reduint ineficiències en la gestió de dades i en la seva comprensió i anàlisis.

Existeixen eines i tecnologia de captura de dades molt avançades per a mostrar la metodologia de manera atractiva i a l’abast de tothom. Per què no està més implementada a tots els sectors i empreses? Es va arribar a la conclusió que encara hi ha moltes reticències a compartir la informació i que costa convèncer de la necessitat del canvi.

Durant la sessió, es va emprar un projecte real emblemàtic per realitzar un taller on hi participessin tots els assistents, confeccionant de manera visual la visió i l’abast del projecte, la determinació dels objectius i la identificació dels principals stakeholders.

Aquesta visió a gran nivell va permetre construir el que en Project Management s’anomena la WBS (Work Breakdown Structure), estructura bàsica i indispensable per a la direcció de projectes.

Com a resum de la jornada, els participants van concloure que els líders de projecte han de saber treballar en equip i d’una manera més col·laborativa en la persecució dels objectius. La clau de l’èxit és treballar amb passió i les tècniques de facilitació i presentació visual tenen un paper fonamental per a vèncer la resistència al canvi.