Quan arriben problemes a un sector econòmic, el primer senyal d’avís és que costa créixer. Aquest és precisament el símptoma que recull el nou informe Euroconstruct d’hivern: el sector construcció europeu continuarà creixent, però a ritmes cada vegada menors. Malgrat que pugui semblar una reacció lògica després d’un període d’alta activitat, sobretot en l’habitatge, el fet que coincideixi amb un moment vulnerable de l’economia sembra dubtes sobre si el que ens espera serà de veritat un mer parèntesi passatger.

L’informe Euroconstruct analitza la situació dels mercats europeus de la construcció, està realitzat per instituts independents de 19 països. Es realitzen dos informes el d’estiu i el d’hivern, en què s’estudien per separat els mercats de l’edificació d’habitatge, el no residencial, la rehabilitació i l’enginyeria civil. Aquests informes es publiquen cada 6 mesos en dos volums: un sumari organitzat per sectors i una anàlisi detallada per països.

Aquest any la conferència d’hivern s’ha celebrat a Varsòvia, organitzada, pel membre polonès del grup.

 

Dia: 13 de desembre de 2019

Horari: 12 a 14 hores

Lloc: Roca Madrid Gallery. José Abascal 57. 28003 Madrid

L’assistència és gratuïta però cal inscripció prèvia

Inscripció

 

Programa

  • 12:00h Benvinguda. Elisa Martínez. Roca Madrid Gallery Manager
  • 12:05h Presentació de l’Informe Euroconstruct d’hivern 2018. Francisco Diéguez, Director General de l’ITeC
  • 12:30h Situació i previsions de el sector de la construcció a Europa i Espanya 2018-2021. Josep Ramon Fontana, Cap de Departament de Mercats de l’ITeC
  • 13: 30h Torn de preguntes
  • 13.45 Tancament de l’acte