• Els dies 14 (Madrid) i 16 de desembre (Barcelona), l’ITeC presentarà l’informe Euroconstruct d’hivern 2015, de prospectiva econòmica del sector de la construcció a Europa i Espanya
  • L’assistència és gratuïta, però és necessari inscriure’s prèviament
  • La Conferència Euroconstruct, que reuneix a experts de 19 països europeus, té lloc els dies 3 i 4 de desembre a Budapest
  • Consulta el sumari de l’últim informe Euroconstruct i aprofita les condicions especials de subscripció

Els propers dies 14 i 16 de desembre, l’ITeC presentarà l’informe Euroconstruct d’hivern 2015 a Madrid (Roca Gallery Madrid) i Barcelona (ITeC), que recollirà les conclusions de la Conferència d’hivern d’aquest any, que se celebra a Budapest a principis de desembre.

Enguany, experts de 19 països de la xarxa Euroconstruct presentaran a Budapest les seves conclusions relatives al seguiment del sector de la construcció, juntament amb les perspectives individuals de l’edificació residencial, la no residencial, la rehabilitació i l’enginyeria civil fins a 2017.

L’acte de Madrid estarà presidit per Juan Van-Halen, Director General d’Arquitectura, Habitatge i Sòl del Ministeri de Foment i compta amb la col·laboració de Roca Madrid Gallery.

Situació i previsions del sector a Europa i Espanya, 2015 – 2018

El sector de la construcció no es comporta d’una manera homogènia al llarg d’Europa: el cicle del mercat va a velocitats diferents depenent del país, i fins i tot a cada país cada subsector (habitatge, no residencial, rehabilitació i enginyeria civil) gaudeix d’una salut diferent. En les presentacions de Madrid i Barcelona s’analitzarà on hi ha més activitat, així com les expectatives per al cas d’Espanya.

Informe Euroconstruct: habitatge, rehabilitació, no residencial i enginyeria civil

L’informe Euroconstruct recull la situació i fa previsions dels mercats de la construcció en 19 països, on s’analitzen per separat els mercats de l’edificació d’habitatge, el no residencial, la rehabilitació i l’enginyeria civil.

L’anàlisi es fa localment, per entitats sense vinculació pública o empresarial, que segueixen el dia a dia de tot allò que pot acabar afectant al mercat. Una d’aquestes entitats és l’ITeC, que elabora l’informe d’Espanya.

Aquests informes es publiquen cada 6 mesos en dos volums: un sumari organitzat per sectors i una anàlisi detallada per països. Es presenten en dues Conferències anuals, una a l’hivern i una altra a l’estiu.

L’ITeC, que elabora l’informe d’Espanya per al grup Euroconstruct, acollirà al 2016 la Conferència d’hivern, que es celebrarà a Barcelona.

Programa Madrid (14 de desembre, Roca Gallery Madrid)

Programa Barcelona (16 de desembre, ITeC)

Inscripcions (Madrid i Barcelona)