L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de Sevilla acollirà el 5 i 6 de novembre les III Jornades BIM Civil, dedicades a la implantació de la tecnologia BIM a l’enginyeria civil. El BIM (Building Information Modeling) permet produir i emmagatzemar tota la informació necessària per a operar en les diferents fases del cicle de vida d’una construcció.

Les jornades contenen un interessant programa de ponències, sessions tècniques i workshops dirigides a professionals del sector AEC d’Andalusia i als alumnes de les enginyeries civil i de camins, canals i ports de la citada universitat. Entre altres temes, es presentarà la situació actual de la implantació del BIM a les administracions públiques.

L’ITeC hi participarà amb un workshop centrat en la Biblioteca ITeC d’Objectes BIM. Aquests objectes tenen emmagatzemada informació dels seus atributs i representen els elements constructius físics a gestionar o controlar.