L’ITeC ha participat al Brokerage Event de Madrid sobre materials avançats i nanotecnologia d’Horizon 2020

ITeC/Jornades/L’ITeC ha participat al Brokerage Event de Madrid sobre materials avançats i nanotecnologia d’Horizon 2020

L’ITeC ha participat al Brokerage Event de Madrid sobre materials avançats i nanotecnologia d’Horizon 2020

10/07/2018|Jornades|

El passat 3 de juliol l’ITeC va participar al Brokerage Event celebrat a Madrid i dedicat als temes de materials avançats i nanotecnologia d’Horizon 2020.

Fundación madri+d, com a soci de l’Enterprise Europe Network, en col·laboració amb la Plataforma de Materiales Avanzados y Nanomateriales (MATERPLAT), l’European Technology Platform for Advanced Engineering Materials and Technologies (EuMaT) i el Centro para el Desarollo Tecnológico Industrial (CDTI) com a punt de contacte nacional espanyol per a NMBP, van organitzar un Brokerage Event per abordar els temes principals de la convocatòria NMBP de 2019 en què es preveu que els materials R+D tinguin un impacte important.

Els objectius d’aquest Brokerage Event són dos: presentar les idees, expectatives i suggeriments de la Comissió Europea sobre els temes del NMBP de 2019 així com també constituir una plataforma internacional de treball per trobar els socis adequats per a preparar propostes de projectes H2020 reeixides.

La participació de les dues Plataformes de Materials, l’espanyola i l’europea, fa que tingui un impacte en la quantitat d’actors científics i industrials que van assistir a l’esdeveniment, oferint una oportunitat única de trobar socis adequats d’Espanya i d’altres països per garantir un desenvolupament empresarial sostenible i un creixement dins del marc del programa marc europeu d’innovació i recerca.

L’ITeC va poder mantenir reunions bilaterals amb 5 entitats de primer nivell en l’àmbit de la R+D amb l’objectiu de preparar col·laboracions en projectes concrets del sector de la construcció.