Què hem d’entendre per construcció industrialitzada i en quins casos és adequat apostar per ella? Quins són els seus punts forts a potenciar i quins són els dèbils a superar? Encaixa amb la normativa tècnica actual i amb els sistemes de finançament existents? Com integra els aspectes de reversibilitat, mobilitat, possibilitat de reutilització/reciclatge, economia circular, material passport, BAMB o plantejaments empresarials més enllà de la venda?

L’ITeC Time s’estrena abordant un dels temes estrella del qual en sentim parlar cada cop més: la construcció industrialitzada. Parlarem amb quatre especialistes d’aquest món que l’han abordat des de diferents aspectes.

Gerardo Wadel, Dr. Arquitecte, l’ha tractat des del punt de vista acadèmic, fent-ne un profund anàlisi de les principals opcions pel que fa a materials i dels impactes ambientals que se’n deriven.

Toni Escudé, Arquitecte, ens parlarà des de l’experiència com a tècnic dissenyador amb sistemes de construcció industrialitzada i de com creu que poden evolucionar a mig termini per adaptar-se a les noves exigències.

Joan Artés, Arquitecte i CEO de La Casa por el Tejado, compartirà els aprenentatges que n’ha tret des del punt de vista tecnològic, però també amb un peu posat a la gestió de la promoció, al project management i al finançament.

Eloi Tarrés, CEO d’EvoWall, aportarà la visió de l’industrial/constructor que ha apostat per un sistema més exclusiu i tancat, amb importants innovacions tècniques, però amb una voluntat expressa de no deslligar-se d’aspectes clau de la tradició constructiva mediterrània.

Dia:

15 d’octubre de 2020

Horari:

De 16:00 a 18:00 h

– INSCRIPCIÓ –

 

Tens qüestions que vols que tractem o vols fer alguna pregunta als especialistes? Envia’ns-les a aquest correu electrònic.