Sota l’organització de l’ITeC, el pròxim 6 de febrer el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Girona serà l’escenari d’una jornada dedicada a la gestió eficient de projectes i com aquests poden ser més sostenibles.

Durant l’acte, es donarà a conèixer l’actual ecosistema d’eines i serveis que ofereix l’ITeC per a dur-ho a terme i s’exposarà de forma transversal totes les línies de treball de la Fundació dins el sector. A més, es parlarà dels avantatges dels quals gaudiran els col·legiats de Camins.

Alguns temes a tractar seran:

 • La base de dades estructurada BEDEC i la quantitat d’informació que ofereix sobre els productes: preus, plecs de condicions, criteris de control de qualitat, dades ambientals, etc.
 • La metodologia BIM i la biblioteca d’objectes BIM en estàndard eCOB
 • Els programes TCQ i TCQi, la versió del primer al núvol, i les facilitats que presenta:
  • Reducció d’errors en l’elaboració de pressupostos i plecs de condicions a partir dels amidaments
  • Definició de la planificació temporal del projecte i validació de la viabilitat econòmica
  • Desenvolupament dels documents necessaris per a un estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS), un estudi de seguretat i salut (ESS) o un pla de seguretat i salut (PSS)
  • Redacció i modificació del pla de control de qualitat d’una obra
  • Càlcul de l’impacte ambiental d’un projecte i possibilitat d’optimitzar-lo
  • Estimació del cost econòmic i ambiental del cicle de vida d’una obra (explotació i manteniment)
 • El model Lean

 

Les inscripcions a la jornada es podran fer a través de la web, enviant un correu electrònic a girona@camins.cat o trucant al 972 218 702.

Els col·legiats de Camins es podran inscriure mitjançant la newsletter que rebran directament del col·legi de Barcelona.

 

Lloc:

Col·legi de Camins, Canals i Ports de Girona

Carrer Ultònia, 10 (Girona)

Data:

6 de febrer

Horari:

De 11:00 a 13:00 h