Els dies 16 i 17 de març l’ITeC assisteix a la 4a trobada del Grup de Treball sobre Rehabilitació (GTR) a Santiago de Compostela, que reuneix directors generals d’habitatge de les diferents CCAA amb l’objectiu de col·laborar en impulsar la rehabilitació d’edificis com a prioritat per al sector de l’edificació a Espanya.

La reunió tracta sobre com impulsar el sector de la rehabilitació a Espanya en el nou marc regulador espanyol i europeu, i transformar així el sector de la construcció en un sector basat en la intervenció sobre el parc existent. Els objectius, doncs, són:

  • Presentar i comentar el contingut del diagnòstic sobre els diferents processos de foment de la rehabilitació a cada CCAA i concretar les qüestions clau i els propers passos
  • Exposar els resultats del grup de treball GTR Finance Task Group, constituït per a definir els instruments financers clau necessaris per al finançament del sector de la rehabilitació d’edificis a Espanya

També es presentarà el projecte Build Upon i la seva implantació a Espanya. Aquest projecte europeu, finançat dins el programa Horizon 2020, pretén ajudar als estats membres a la definició d’una estratègia nacional de rehabilitació, tal i com s’indica a l’article 4 de la Directiva Europea d’Eficiència Energètica.

El Grup de Treball sobre Rehabilitació (GTR), coordinat per GBCe i la Fundació Conama, treballa desde 2010 per a impulsar la rehabilitació d’edificis com a prioritat per al sector de l’edificació a Espanya. Durant aquest temps ha publicat tres informes que mostren com aquesta tasca no només és econòmicament viable, sinó que és necessària per a disposar d’un model econòmic sanejat i socialment útil en un futur.