La normativa europea ja permet a les Administracions exigir que en els projectes constructius es mesurin impactes generats al llarg de tot el cicle de vida dels edificis. No es limita solament a l’energia consumida durant la fase d’ús, sinó que va des de l’obtenció i fabricació dels materials al desmantellament de l’edifici. Anem de l’eficiència cap a la sostenibilitat.

Aviat incorporarem al nostre vocabulari habitual conceptes com a petjada de carboni, economia circular, índex de desconstrucció i C2C. No solament parlarem d’ells, sinó que els quantificarem, ja que figuraran com a criteris de valoració en concursos i adjudicacions de promocions i obres, públiques i privades, i fins i tot en tràmits administratius com la tramitació i concessió de llicències d’obres.

Fa temps que tant promotors privats com l’administració pública estan aprenent de projectes pilot, utilitzant noves eines de càlcul i detectant nivells de referència de casos tipus per a, a partir d’ells, establir els mínims d’exigència a superar en els encàrrecs professionals.

En la jornada repassarem la teoria de base de tots aquests conceptes. Diferents representants, tant del sector públic com de la iniciativa privada, compartiran amb els assistents els avanços que han aconseguit en aquesta línia de treball. Revelaran les dificultats que han superat i les oportunitats que han descobert.

L’ITeC presentarà les bases de dades i les eines que serveixen de suport a la metodologia que proposa, per a ajudar a tots els agents en aquest nou repte que ja apareix en el món de la construcció: quantificar amb rigor els impactes dels edificis durant tot el seu cicle de vida. Treballem per un futur millor, amb tu.

Es podrà assistir a la presentació de manera presencial o via streaming (als inscrits en aquesta segona opció, el dia de la jornada se’ls hi enviarà un enllaç per a poder seguir la conferència).

Inscripció presencial: fent clic aquí

Inscripció en streaming: enviant un correu electrònic a formacion@aparejadoresmadrid.es

 

Data:

13 de febrer de 2020

Horari:

11:00 a 14:00 h

Lloc (opció presencial):

Col·legi d’Aparelladors de Madrid

Calle del Mestre Victoria, 3, 28013 Madrid

Programa:

11:00 Presentació de la jornada

Xevi Prat Navarro, Arquitecte (ITeC)

11:05 Introducció al marc teòric

Licinio Alfaro, Cap del Departament de Construcció Sostenible (ITeC)

11:45 Sector Públic

Representant de l’Administració

Albert Gassull, Director de Serveis de l’Espai Públic (AMB)

Daniel García de Frutos, Gabinet Tècnic (CGATE Consejo General de Arquitectura Técnica de España)

12:20 Coffee Break

12:30 Sector Privat

Antonio Bernal, Director d’innovació i Lean 2 Cradle (CONSTRUCIA Madrid)

13:05 Metodologia ITeC

Maria Villegas, Arquitecta Tècnica i Cap del Departament de Suport Tècnic i Formació (ITeC)

13:45 Debat, preguntes

Xevi Prat Navarro, Arquitecte (ITeC)

13:55 Conclusió

Joan Miquel Rivera, Director de l’Àrea Comercial, de Suport Tècnic i Formació (ITeC)