El 7 de maig de 2019 a l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya a Barcelona, l’​​ITeC i la Fundació CIM-UPC van organitzar la primera reunió del National Steering Group (NSG) per recopilar informació del sector sobre la tecnologia BIM i els edificis nZEB. El NSG actuarà com a soci associat del projecte i contribuirà significativament a la qualitat dels resultats del projecte i, alhora, reforçarà la cooperació entre els grups d’interès.

La reunió va començar amb la presentació del projecte per part de Jose Lucas de ITeC i Adriana Caballero i Antoni Caballero de la Fundació CIM-UPC. Durant aquesta presentació es van presentar fites i objectius i es van explicar les funcions del National Steering Group. A la reunió van assistir més de 25 representants de diversos sectors del sector de la construcció: entitats públiques locals i estatals, constructores, arquitectes, universitats i agrupacions.

Durant aquesta primera reunió vam debatre la relació entre la tecnologia BIM i la construcció nZEB (nivell d’implementació BIM, programari utilitzat per a cada activitat desenvolupada…), interaccions d’edificis nZEB i certificats d’edificis (regulació nZEB a Espanya, programari i metodologia per dissenyar edificis basats en demanda energètica …), aspectes reguladors a tenir en compte i diferents materials educatius que hauríem d’estudiar relacionats amb BIMzeED.

La reunió va finalitzar amb una conclusió general de tots els socis implicats: la necessitat de definir la informació estàndard necessària per calcular un edifici nZEB a nivell europeu. Aquest enfoc minimitzaria el risc de tenir unitats d’aprenentatge no replicables degut a diferents regulacions aplicables a cada país i una educació més estandarditzada basada en una metodologia de construcció nZEB.