L’ITeC acaba de publicar el Balanç Social de l’any 2019, el qual va ser aprovat durant el Ple del Patronat del passat 15 de juny.

Amb l’objectiu de continuar amb el compromís de transparència com a fundació, aquest document està disponible a la web de la Fundació.

El Balanç Social és una eina per rendir comptes i mesurar l’impacte social, ambiental i de bon govern de la Fundació. S’analitzen, avaluen i evidencien, des d’una perspectiva social i econòmica, els termes qualitatius i quantitatius, els impactes positius i negatius de la gestió de l’activitat de la Fundació al conjunt de la societat.