Dilluns passat 15 de juny va ser aprovada la memòria de l’exercici 2019 de l’ITeC, així com els comptes de l’entitat. El Patronat es va reunir, com és habitual cada mes de juny, encara que aquesta vegada ho va fer de manera online, en motiu de l’estat d’alarma provocat per la Covid-19.

La memòria de 2019 segueix la línia gràfica iniciada l’any 2018, amb un format més visual i de fàcil lectura.

Consultar la Memòria 2019