Jordi Gosalves, nou vicepresident de l’ITeC

ITeC/Institucional/Jordi Gosalves, nou vicepresident de l’ITeC

Jordi Gosalves, nou vicepresident de l’ITeC

14/12/2017|Institucional|

El Patronat ITeC va nomenar en la seva reunió del passat dia 21 de novembre Jordi Gosalves com a vicepresident de l’Institut, en tant que President Executiu del Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya.

Jordi Gosalves, que ocuparà aquest càrrec de nova creació, és president del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de Barcelona (CAATEEB), una de les entitats fundadores de l’ITeC, i que sempre ha format part del seu Patronat i Comissió Permanent.

Amb aquest nomenament, es reforça l’estructura del Patronat de l’Institut per afrontar tots els reptes que té per endavant com a institució que aplega transversalment tots els agents implicats en el sector de la construcció.  L’ITeC, està impulsant un procés de transició del model actual del sector cap a un nou model mes col·laboratiu,  basat en metodologies innovadores com el BIM (Building Information Modelling) recolzades per tècniques de millora continua i reducció d’ineficiències com el Lean Construction i la Gestió Integrada  de Projectes.