Des de maig de 2019, l’ITeC col·labora amb l’empresa Espacio BIM per millorar els processos de les empreses del País Basc, Navarra i La Rioja.

Espacio BIM és una empresa internacional de serveis professionals per a arquitectura, enginyeria i construcció, membre de la BuildingSMART i de la Comissió BIM del Ministeri de Foment. Està especialitzada en metodologia BIM (Building Information Modeling), VR (Realitat Virtual), AR (Realitat Augmenta) i MR (Realitat Mixta).

Gràcies a aquest acord, Espacio BIM s’ha convertit en distribuïdor a les esmentades comunitats autònomes de les solucions de l’ITeC, destacant els programes per a la gestió del procés construcció TCQ i TCQi i el conjunt de bases de dades BEDEC.

A més, l’ITeC participa al mòdul de Gestió d’actius del Máster BIM Manager Internacional, formació que organitza Espacio BIM, mostrant les claus per a treballar el pla de manteniment d’un edifici amb TCQi MNT.