L’ITeC disposa d’assessors acreditats amb l’objectiu de facilitar que les empreses del sector de la construcció es puguin beneficiar del programa Cupons ACCIÓ a la Competitivitat Empresarial. Aquesta ajuda econòmica consisteix en uns cupons de descompte econòmic directe que les empreses, que poden bescanviar per un servei expert que ofereix un assessor acreditat per ACCIÓ.

Actualment, a través dels nostres assessors acreditats, des de l’ITeC us podem oferir els serveis especialitzats de model de gestió i de processos d’innovació que forma part dels cupons a la innovació i a l’estratègia, i que consisteix en implantar un nou sistema de gestió de la innovació, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.

Properament també esperem poder oferir-vos assessorament en:

  • la realització de desenvolupaments tecnològics i l’aprovisionament de tecnologia que permeti intensificar el valor tecnològic de productes, processos, serveis i/o models de negoci, que forma part dels cupons d’Indústria 4.0.
  • l’aplicació de criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos per analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental (economia circular), que forma part dels cupons a la innovació i a l’estratègia.