Amb l’objectiu de donar conèixer la visió de la Unió Europea sobre la contractació pública innovadora, hem convidat a l’Esmorzar ITeC del 2 de febrer a Philippe Le Quement, Responsable de Projectes i Polítiques de la Direcció General de Mercat Interior i Indústria de la Comissió Europea, que ha explicat les novetats de la Directiva de Compra Pública. Es tracta d’un document que el govern espanyol encara té en procés de transposició i que el sector de la construcció espera amb una barreja d’expectació i d’alerta per si finalment dilueix les intencions originals de Brussel·les d’afavorir la participació de les pimes i la col·laboració públic-privada.

Le Quement ha fet èmfasi en el concepte de compra pública innovadora, amb el qual la UE vol trencar amb els vells esquemes de selecció d’ofertes únicament per criteris de preu. Els costos continuaran sent fonamentals en el procés, però en comptes de centrar-se en el cost de compra, s’estenen al llarg del cicle de vida.

Philippe Le Quement: “El client públic i el proveïdor són socis no amics, ni tampoc un enemic del qual ens n’haguem d’aprofitar”

L’altre esquema que es qüestiona és el de les “administracions omniscients” que blinden les seves licitacions amb extensos plecs de condicions en els quals s’especifica fins al més mínim detall. La intenció és que el client públic es limiti a enunciar les necessitats funcionals que necessita cobrir, i que deixi obert a la indústria la definició concreta de les solucions, confiant que es proposin alternatives innovadores.

La UE és conscient que tot això implica assumir més riscos, que els gestors públics no sempre estan disposats a assumir malgrat que els reglaments i les normatives, com en el cas de la construcció, exerceixen un paper de salvaguarda. Aquest risc extra es barreja amb moltes inèrcies administratives i amb uns compradors públics que no sempre estan òptimament formats i professionalitzats. La compra pública innovadora requereix més temps i més esforç, però amaga un gran potencial, tal i com ja estan demostrant alguns projectes pilot els resultats dels quals estan sorprenent tant als clients com als contractistes.

Els Esmorzars ITeC s’emmarquen dins de les accions dirigides a les empreses i Institucions col·laboradores de l’Institut: el Programa de Mecenatge i el Club d’empreses ITeC. L’objectiu d’aquestes trobades és debatre un tema d’actualitat presentat per una persona de rellevància en la matèria i fer-ho en un format proper que permet disposar d’informació de primera mà, així com un diàleg fluït entre el convidat i els assistents. Durant aquest any seguirem organitzant activitats com aquesta.