Des del març passat i fins al febrer de 2022, un projecte europeu promogut per la Comissió Europea desenvolupa el mètode d’assaig que permeti avaluar el comportament davant el foc de façanes a escala real. El passat 8 de juliol, el grup de treball va presentar el programa d’assajos inicials i assajos round-robin, prevists a fi de definir alguns aspectes pendents de la metodologia com, per exemple: la posició i detalls de l’obertura secundària en la mostra de façana; la font de combustió, la seva potència i calibratge; el mètode per a determinar el despreniment d’elements; o les condicions ambientals, com el vent. Aquesta bateria d’assajos, que persegueix també analitzar la repetibilitat i reproductibilitat del procediment, es completarà durant el segon semestre de 2020.

El desenvolupament d’aquest mètode d’assaig respon a la necessitat d’avaluar, a nivell europeu, una nova característica diferenciada de la resistència i la reacció al foc, com és la propagació del foc, els principals paràmetres del qual de judici són la propagació vertical i horitzontal del foc, tant en el revestiment exterior com en les capes interiors de la façana, i el despreniment de parts o components d’aquesta, assajat a una escala real tant dimensional com de potència d’incendi. Aquesta característica s’exigeix ja, en unes certes situacions, a les reglamentacions d’alguns Estats membre europeus, d’acord amb metodologies no harmonitzades definides en normes nacionals. No és el cas del Codi Tècnic espanyol, que no contempla aquesta exigència. Ara el projecte aspira a harmonitzar un mètode comú per a tots els països de la Unió.

Aquests assajos es realitzaran sobre quatre tipologies de façana, d’acord amb les prerrogatives de la Comissió Europea:

  1. Façana inerta (és a dir, composta únicament de materials incombustibles).
  2. Façana amb revestiment exterior i aïllament incombustible.
  3. SATE amb aïllament i revestiment combustibles.
  4. Façana ventilada de fusta.

Una vegada finalitzat el present projecte, el resultat (el mètode d’assaig desenvolupat) iniciarà el procés d’estandardització en el CEN, que hauria de concloure amb la disponibilitat de la norma europea dins d’uns cinc anys.

Per a saber més del projecte Finalisation of the European approach to assess the fire performance of façades, fer clic aquí

Per a més informació sobre la característica de propagació del foc i els assajos a gran escala, consultar aquí