“Scaling Circular Business” selecciona l’ITeC entre centenars de propostes

ITeC/Innovació/“Scaling Circular Business” selecciona l’ITeC entre centenars de propostes

“Scaling Circular Business” selecciona l’ITeC entre centenars de propostes

04/07/2018|Innovació|

Scaling Circular Business és un projecte europeu liderat per KPMG que te com a finalitat impulsar el concepte d’economia circular, on el valor dels productes, peces i materials es conservin a través de la reutilització, l’intercanvi i el reciclatge.

Per aconseguir-ho, s’ha creat una plataforma on es mostren 13 solucions prometedores que poden ajudar a que les empreses ofereixin productes/serveis més circulars. Han estat seleccionades entre centenars de sol·licitants i estan buscant formes de millorar el seu impacte i difondre les seves solucions a tota Europa.

L’ITeC ha estat escollit per formar part d’aquest grup gràcies a les solucions que ofereix i que incorporen criteris ambientals, especialment, el software TCQ-GMA, amb el qual es pot generar la documentació de l’estudi de gestió de residus de construcció i demolicions (segons RD 105/2008) i analitzar els diversos impactes ambientals que provoquen els materials de construcció i la seva posada en obra.