El software SG SAVE de l’empresa Saint-Gobain ha estat reconegut pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Ministeri de Foment com a procés homologat per a la certificació energètica.

Es tracta d’una eina de simulació energètica i certificació que permet analitzar qualsevol tipus d’edifici, tant si encara és un projecte com una construcció ja existent, independentment de la seva finalitat posterior.

El programa aporta la informació necessària per convertir el disseny d’un habitatge en una tasca plaent, oferint prestacions concretes per conceptualitzar volums o modelitzar un edifici en 3D. Alhora, les tasques de simulació es simplifiquen gràcies al motor de càlcul energètic EnergyPlus. La funció de certificació permet verificar en un sol clic el compliment dels Requisits del Codi Tècnic de l’Edificació.

Es pot descarregar de manera gratuïta des del lloc web de Saint-Gobain Espanya, convertint-se en un recurs fàcilment accessible per a qualsevol arquitecte o enginyer.

Els projectes i obres certificats amb SG SAVE són vàlids en totes les Comunitats Autònomes.