El primer certificat sostenible BREEAM® de l’any 2017 ha estat per al nou parc logístic situat al Polígon Can Roca de Martorelles, que ha rebut el certificat de Nova Construcció. L’assessora de l’empresa consultora Zero Consulting, encarregada de dur a terme el procés d’avaluació, va realitzar el curs Nova Construcció a l’ITeC,  ja que des de juny del 2011 l’Institut és una entitat de formació BREEAM® ES. Les noves dates de cursos a l’ITeC durant el primer quadrimestre de 2017 ja estan disponibles a la pàgina web i s’oferiran tant cursos d’iniciació de duració i cost reduït (cursos d’Associat) com els d’Assessor en Nova Construcció, en Habitatge i en Ús. Aquests cursos compleixen amb els requisits per ser finançats per la Fundació Tripartita.

El fons d’inversió britànic SEGRO és el promotor d’aquest parc i ha apostat pels beneficis econòmics, ambientals i socials de la construcció sostenible. Algunes de les mesures adoptades en el procés constructiu van ser escollir els materials amb característiques ambientals més sostenibles, instal·lar un sistema de recollida d’aigua de la pluja caiguda sobre els 18.000m2, un estudi de il·luminació natural per aprofitar el màxim la llum solar, il·luminació led de les oficines i de tota la nau i la instal·lació d’un Sistema de Gestió d’Edificis (SGEE) que s’encarrega de la gestió de totes les tecnologies del parc i aconsegueix importants estalvis energètics.

Així doncs, entre els principals avantatges de la construcció sostenible destaquen la reducció de costos de manteniment i funcionament, l’increment de la vida útil de l’edifici, l’estalvi en el consum d’energia i aigua,  i la reducció de l’impacte ambiental i de les emissions de CO2.

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) és el mètode d’avaluació i certificació de la sostenibilitat de l’edificació tècnicament més avançat i líder a nivell mundial, amb més de 541.000 edificis certificats en 77 països. Promou una estructura saludable i productiva per als seus ocupants i eficient en els recursos que utilitza, ponderant els nivells de sostenibilitat d’una edificació, tant en fase de disseny com en fases d’execució i manteniment de tot tipus d’edificis, i atorga a cada edifici una puntuació final després d’avaluar impactes en 10 categories.

consulta les noves dates de cursos BREEAM® a l’ITeC