Degut a l’enorme èxit de les darreres edicions, durant els mesos de setembre i octubre hem programat dos nous cursos de LPS (sistema de l’últim planificador) que tindran lloc a Barcelona i Madrid, a càrrec del professor Víctor Roig.

El Last Planner System – LPS o planificació col·laborativa, és un procés de la filosofia Lean que augmenta la qualitat i la seguretat de l’obra, tot afavorint la reducció del temps i el cost en el procés de construcció.

Aquest curs s’adreça tant a promotors, com a constructors o tècnics facultatius amb responsabilitat en processos de disseny i construcció, que vulguin conèixer el sistema de Last Planner System i el Lean Construction.

La formació tindrà una durada de 16 hores, serà presencial i combinarà les classes teòriques amb exercicis pràctics a l’aula, així com la presentació d’experiències concretes a càrrec de persones que han implantat LPS en els seus processos.

Dates
BARCELONA
26 setembre, 3, 10 i 17 d’octubre
Horari de 16 a 20 hores

Inscripció

MADRID
7 i 14 d’octubre
Horari: 10 a 19 hores

Inscripció

Formació bonificable per Fundae.

Veure més cursos relacionats