L’ITeC i la Fundación Laboral de la Construcción organitzen una formació a distància de 70 hores sobre Pressupostos i certificacions des de models BIM amb TCQ repartides del 6 de maig al 30 de juny.

L’alumne adquirirà les habilitats per confeccionar pressupostos i utilitzar els bancs de l’ITeC d’un projecte constructiu per a obres civils o d’edificació. Aprendrà a importar, exportar i tractar amidaments dels models BIM amb TCQ i coneixerà les eines per redactar certificacions d’obra. Gràcies a la realització d’exercicis pràctics, fixarà els conceptes més fàcilment.

El curs es dirigeix a arquitectes, aparelladors, enginyers i tècnics relacionats amb la gestió de costos, així com també a empreses vinculades al sector de la construcció. No cal disposar de coneixements previs de BIM, però es recomana tenir una base d’elaboració de pressupostos i certificacions.

 

Modalitat

A distància

Dates

70 hores, 7 setmanes (del 6 de maig al 30 de juny)

Programa

  1. Pressupostos i Bancs de preus
  • Qüestions generals
  • Els bancs de preus
  • Com confeccionar un pressupost
  • Altres qüestions
  1. TCQ-BIM-Pressupostos
  • Introducció
  • Conceptes bàsics
  • Visor TCQ BIM Viewer
  • Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra
  • Importació d’amidaments multi plataforma
  • Revisió de les línies d’amidaments
  • Autodesk-Revit
  • Graphisoft-Archicad
  • Nemetscheck-Allplan
  1. Certificació amb TCQ-Certificació BIM
  • Com realitzar un seguiment econòmic
  • Certificacions BIM
  • Altres qüestions

Més informació