El Departament de Suport i Formació de l’ITeC ha col·laborat en la docència del màster en Open BIM en Desenvolupament i Gestió de Projectes, impartit per la UPC School of Professional & Executive Development (UPC School).

Aquests estudis permeten a aquelles persones vinculades al sector de la construcció especialitzar-se en edificació, estructures, instal·lacions o obra civil en entorns col·laboratius i accedir a nous models de negoci.

L’ITeC ofereix una formació invertida, és a dir, abans de la classe presencial, els alumnes ja han accedit al temari mitjançant uns vídeos i l’han posat en pràctica amb diversos exercicis. A la classe presencial es repassa la lliçó apresa, es resolen els dubtes que hagin sorgit i es torna a explicar algun tema que es consideri important. A més, hi ha tutories dedicades a la part pràctica i al projecte.

 

Dates de les classes presencials:

17 i 18 d’abril

24 i 25 d’abril

10 i 11 de juliol

 

Professors:

Maria Villegas, Cap del Departament de Suport i Formació de l’ITeC, Rafel Moral i Xavier Folch, ambdós tècnics del esmentat departament.

 

Contingut:

  • Metodologia ITeC
  • Entorn TCQ
  • TCQ-BIM Pressupostos i base de dades BEDEC
  • Pla de Manteniment i Llibre de l’Edifici
  • GMA – Gestió Ambiental

 

Més informació sobre el màster aquí