Amb l’objectiu d’agilitzar el procés del vostre treball, l’ITeC llança un curs per a mostrar les propietats i funcions del mòdul de Pressupostos de TCQ a un nivell avançat.

La sessió es distribuirà en 3 grans blocs:

 1. Estructuració del pressupost
 2. Configuració de cada obra
 3. Ampliació de dades del projecte

L’eina serà analitzada en profunditat, explicant-se accions concretes. Per això, és recomanable que els alumnes disposin d’un cert coneixement i domini previ del programa.

La formació pot cursar-se de manera presencial a les nostres instal·lacions equipades amb ordinadors o bé, a distància a través d’Internet des de qualsevol lloc. Per a la segona opció, l’enllaç al curs s’enviarà per correu electrònic i s’ha de disposar del mòdul de pressupostos de TCQ.

Inscripcions aquí

 

Properes convocatòries

20 de febrer, de 16 a 18 h

20 de març, de 10 a 12 h

Lloc

Opció 1. Curs presencial a l’ITeC | Carrer Wellington 19, 08018 Barcelona (màx. 15 places)

Opció 2. Curs a distància des de qualsevol lloc en directe, amb un ordinador, connexió a Internet i el mòdul de Pressupostos (màx. 100 places)

Matrícula

45€ + IVA

Temari

 • Importar estructura nivells d’un arxiu TCQ
 • Importar estructura nivells d’un arxiu Excel
 • Configuració copiar/enganxar
 • Posar amidaments a zero
 • Posar amidaments detallats com directes
 • Igualar despeses auxiliars
 • Concatenar amidaments detallats
 • Recodificar nivells
 • Configuració dels decimals de control numèric
 • Fusionar Pressupostos
 • Localització de partides i elements
 • Creació de Bancs particular
 • Fusionar Bancs
 • Paràmetres
 • Adaptar preus
 • Comparar Pressupostos
 • Comparar Bancs
 • Modificació de preus
 • Còpia a preu zero
 • Entrada ràpida de preus
 • Comparació de modificats
 • Pestanya propietats
 • Configuració de llistats
 • Preferits
 • Gràfics
 • Marca/desmarcar línies de pressupost i amidaments
 • Novetats amidaments detallats
 • Conversió de moneda
 • Gestió de llistats
 • Detall de despeses indirectes
 • Creació d’un projecte per fases i llistat de Consolidació