Reprenent la dinàmica dels cursos en doble modalitat, el proper 30 d’octubre tindrà lloc el primer curs dedicat als pressupostos amb objectes eCOB®.

Durant les dues hores de formació, els alumnes aprendran a emprar els objectes eCOB® i treure’ls-hi el major rendiment en la configuració d’un pressupost amb TCQ-BIM.

El temari de la sessió es divideix en 6 mòduls:

 1. Conceptes bàsics
  • eCOB® – Estàndard de creació d’objectes BIM
  • Biblioteca d’objectes BIM
 2. Pressupost TCQ
  • Creació d’un arxiu
  • Importació d’una estructura
 3. Visor TCQ BIM-Viewer
  • Visualització del model creat amb elements eCOB®
  • Menú arxiu, vista i objectes
 4. Vinculació d’objectes BIM amb partides d’obra
  • Associació de partides al tipus BIM
  • Assignació de conjunts de propietats
  • Supressió de tipus BIM
 5. Importació amidaments multiplataforma
  • Configuració de la importació
 6.  Revisió de les línies d’amidaments
  • Comprovació amb el Visor BIM-Viewer

La formació pot cursar-se de manera presencial a les nostres instal·lacions equipades amb ordinadors, o bé a distància a través d’Internet, des de qualsevol lloc. Per a la segona opció, l’enllaç al curs s’enviarà per correu electrònic.

 

Inscripcions

 

Dia i hora

30 d’octubre, de 10:00 a 12:00 h

Lloc

Opció 1. Curs presencial a l’ITeC | Carrer de Wellington, 19, 08018 Barcelona (màx. 15 places)

Opció 2. Curs a distància des de qualsevol lloc en directe, amb només un ordinador i connexió a Internet (màx. 100 places)

Matrícula

45€ + IVA