El curs es desenvolupa en sis sessions online en directe. El programa comprèn d’una introducció a Lean Construction, conceptes teòrics de planificació col·laborativa, presentació d’un cas real d’aplicació pràctica i altres planificacions: Kanban, location base scheduling.

Hi haurà una sessió pràctica tipus taller que pot ser online o presencial a Barcelona i una altre sessió on es presentaran experiències pràctiques de l’aplicació de la metodologia LPS, tant en la gestió de projectes com en la gestió d’obres, a càrrec dels protagonistes que hi han intervingut.

Implementar LPS comporta molt beneficis, alguns dels quals son:

 • Millora la productivitat
 • Establir fluxos de treball més previsibles
 • Anticipar-se als problemes
 • Identifica el malbaratament
 • Transparència
 • Implementa el compromís entre els subcontractistes
 • Identificació avançada de riscos i oportunitats
 • Distribució més equitativa de riscos
 • Incorporació de millores en tot el procés
 • Millora la comunicació
 • Incrementa qualitat
 • Incrementa la seguretat
 • Reduir terminis de lliurament
 • Reduir costos
 • Incrementa el valor i per tant la satisfacció de client

La llengua del curs será el castellà.

Professors
:

Víctor Roig i Juan Felipe Pons

Diferents tarifes de matrícula. Formació bonificable per Fundae.

Inscripció

Programa