Durant el proper mes  d’octubre podràs convertir-te en un expert en modelat, amidaments i pressupostos amb TCQ i Autodesk Revit gràcies a la formació oferta conjuntament per l’ITeC i MSI Studio.

Una vegada acabat el curs, seràs capaç de:

  • Obtenir amidaments des d’un model Autodesk Revit
  • Obtenir pressupostos en TCQ la referència dels quals sigui un model BIM procedent d’Autodesk Revit
  • Configurar un IFC segons la Building SMART i exportar-lo des d’Autodesk Revit
  • Conèixer les eines de TCQ en relació a la metodologia BIM

El curs consta de 24 hores, dividides en 9 sessions (6 magistrals i 3 tutorials).

Les classes seran en format online i podràs assistir en directe mitjançant ZOOM. Al seu torn, es gravaran i es pujaran a la plataforma Moodle de l’ITeC.

Les sessions magistrals duraran 3 hores i constaran d’una part teòrica, una activitat dirigida conjuntament amb el professor i un temps dedicat a resoldre dubtes. Les tutories seran d’1 hora.

Dates i horaris:

Classes magistrals:
17, 19, 24 i 26 de novembre i 1 i 3 de desembre de 2020
De 16h a 19h

Classes tutorials:
Dates pendents de definir

Temari:

Fes clic aquí per a consultar tot el temari de la formació desglossat per sessions.

Professors:
Maria Villegas, Cap del Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC

Rafel Moral, Tècnic del Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC

Sara Ibáñez, Consultora BIM, Coordinadora acadèmica de MSI Academy i Autodesk Certified Professional en Revit Arquitectura

Cristina Camilo, Consultora BIM, Responsable de projectes a MSI Studio i Instructora d’Autodesk i Autodesk Certified Professional en Revit Arquitectura

Requisits:

  • Nivell intermedi/alt d’Autodesk Revit
  • Nivell intermedi de TCQ
  • No hi ha nivell mínim requerit de BIM, però es recomana haver cursat el Workshop BIM de l’ITeC o de MSI Studio
  • Per a alumnes de MSI Studio, haver cursat en l’últim any Revit Architecture avanzado, Revit MEP o Revit Structure

– INSCRIPCIÓ –