L’aplicació del sistema de l’últim planificador (LPS) en obres petites presenta algunes particularitats especifiques:

  • Quin esforç requereix l’aplicació del sistema i quina proporció representa en vers a la producció?
  • Com podem gestionar el compromís dels últims planificadors en cicles d’activitat curts?
  • Com hem de implicar empreses poc estructurades en el procés de planificació i presa de decisions col·laborativa?
  • Quins riscos i dificultats presenten aquestes situacions per l’equip?

Respondrem a aquestes qüestions il·lustrant-les sobre els casos d’aplicació del sistema a les obres d’habitatges unifamiliars per sota del milió d’euros i extraurem les lliçons apreses i les oportunitats de millora que hem identificat.

Aquesta sessió serà a càrrec de Xavier Pallàs, arquitecte i consultor a Bimetric Lab.

Dia: dijous 12 d’abril
Horari: 16 a 18:30 h
Lloc: Sala d’actes de l’ITeC
Activitat gratuïta, però amb inscripció prèvia

Altres activitats Lean: el 8 de maig se celebrarà la jornada Lean Construction Barcelona 2018: Experiències de l’aplicació del Lean.