L’ITeC ha afegit a la seva agenda de webinars una nova sessió dedicada a analitzar el complex però alhora essencial tema dels pressupostos. El seminari està programat pel dia 19 de novembre a les 16:00 h.

Els pressupostos són la base a partir de la qual desenvolupar qualsevol projecte, convertint-se en un element clau durant les etapes de planificació, licitació i certificació. Han d’incloure totes les tasques a fer, amb els temps necessaris per a executar-les i els materials que s’empraran.

Segurament ja portes temps preparant pressupostos. Ara bé, els elabores de la manera més òptima per a treure’ls-hi el màxim rendiment? Només et caldrà mitja hora per a revisar i millorar la teva dinàmica i aconseguir l’èxit total dels teus projectes.

El temari de la sessió serà el següent:

  1. Estructurar el pressupost
  2. Redactar les partides d’obra
  3. Definir els preus
  4. Configurar el format dels amidaments
  5. Obtenir els imports de l’obra
  6. Definir el coeficient d’empresa
  7. Tancar l’import per a l’administració

Joan Miquel Rivera Cinca, enginyer de camins, canals i ports i Director Comercial del ITeC.

Maria Villegas, arquitecta tècnica i Cap del Departament de Suport Tècnic i Formació de l’ITeC.

Amb motiu de la gran demanda, s’ha programat una segona sessió pel mateix dia.

 

PRIMERA SESSIÓ

Dia: 19 de novembre de 2019

Hora: 16:00 h

Durada: 30 min. aprox.

Idioma: castellà

COMPLETA

 

SEGONA SESSIÓ

Dia: 19 de novembre de 2019

Hora: 17:00 h

Durada: 30 min. Aprox.

Idioma: castellà

Inscripció