El darrer informe Euroconstruct publicat al juny preveia un fort impacte en la producció europea de construcció per al 2020, seguit de dos anys de creixement més intens que l’habitual. Aquesta previsió es va elaborar en un context molt excepcional, de manera que s’ha estimat prudent revisar-la tan aviat como han arribat les primeres dades sobre la reapertura del sector.

La nova revisió apunta cap a un 2020 menys dramàtic, amb una caiguda de la producció més lleu que la que s’entreveia en juny. Per altra banda, el rebot previst per al 2021 perd intensitat respecte la previsió original. Aquests reajustaments afecten tots els subsectors, encara que l’enginyeria civil els pateix amb més força.

 

 

A la web d’Euroconstruct es pot consultar un sumari amb més detalls.