La inèrcia pròpia fa que, de moment, no es percebi però hi ha marge per reconduir la situació

El passat dia 30 vàrem presentar el darrer informe Euroconstruct i, com era d’esperar, la major part del debat amb els assistents va centrar-se en com afectarà el conflicte amb Catalunya al comportament del sector construcció en el futur immediat. La nostra hipòtesi és que tota aquesta complicació política no provocarà un daltabaix al sector de la construcció a escala estatal, però tampoc li sortirà gratis.

Ens basem en que l’enginyeria civil comptarà amb la salvaguarda de les eleccions municipals del 2019 que generen força obra local. Sobre la vivenda tampoc esperem massa impacte, tenint en compte que el sector està aixecant promocions que ja estan pràcticament venudes del tot, condició virtualment irrenunciable per a aconseguir finançament.

Allò que realment ens preocupa és l’edificació no residencial, atès que una part significativa de les decisions sobre construir o no, es prenen a distància. I no estem gaire segurs de com s’ha percebut tot el conflicte des de les oficines dels inversors a la City o a Wall Street. Si prenem referències sobre com va afectar el Brexit al mercat britànic de la construcció, les afectacions superiors les va rebre també el no residencial.

Tot plegat, no creiem que a escala estatal es vegi compromès el creixement dels propers anys, i preveiem un 3,5% anual com a mitjana per al període 2018-2020. El problema és que hi ha capacitat per créixer encara més, i si no es materialitza tot aquest potencial és en part per aquest extra d’incertesa, però també per que l’obra pública no local travessa un moment molt fluix.

Sumari de l’informe Euroconstruct