Després del bon comportament del mercat de la construcció a Europa en els últims dos anys, la pregunta ara és quant durarà l’impuls. La Conferència Euroconstruct a Hèlsinki del proper 7 i 8 de juny confirmarà si hi ha motius per preocupar-se en les noves previsions per 2020 proporcionades pels 19 països del grup.

El ponent principal serà Jyrki Katainen, vicepresident de la Comissió Europea, que descriurà les estratègies d’inversió d’Europa i les oportunitats d’utilitzar el Pla Juncker per a finançar projectes de construcció.

La inscripció per a la conferència ja està oberta.

Euroconstruct és un grup independent d’anàlisi format per 19 instituts europeus que anualment celebra dues conferències, una a l’estiu i una altra a l’hivern, amb la finalitat de presentar els seus informes sobre la situació actual i futura dels mercats de la construcció, incloent l’edificació residencial i no residencial i l’enginyeria civil, tant referent a l’obra de nova planta com a la de rehabilitació. L’ITeC elabora l’informe d’España per al grup Euroconstruct.

accés al resum del darrer informe Euroconstruct