S’inicia la conversió del tercer paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus

ITeC/EOTA/S’inicia la conversió del tercer paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus

S’inicia la conversió del tercer paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus

17/04/2018|EOTA|

L’informe núm. 15 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca l’inici dels treballs de conversió del tercer paquet de Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus (EAD). Així mateix, en el primer trimestre d’aquest any s’han publicat 21 EAD al Diari Oficial de la Unió Europea, fet que reflecteix el dinamisme que existeix en la via de les Avaluacions Tècniques Europees (ETA).

Les Guies DITE objecte d’aquests treballs són: 005, 006, 007, 009, 010, 011, 015, 017, 019, 022, 028, 031 i 032. També les Guies DITE 015, 030 i 034, els treballs de les quals ja s’havien iniciat anteriorment. L’ITeC lidera els treballs de les Guies DITE 028 i 034.

Mentre no s’hagin completat i publicat els corresponents EAD, es seguiran utilitzant les Guies DITE per a l’emissió d’ETAs. El text d’aquestes Guies DITE es pot consultar a la web de l’EOTA.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen per aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

Accés a l’informe