Reunió del grup de treball EOTA per a productes retardants del foc a l’ITeC

ITeC/EOTA/Reunió del grup de treball EOTA per a productes retardants del foc a l’ITeC

Reunió del grup de treball EOTA per a productes retardants del foc a l’ITeC

17/04/2018|EOTA|
  • Reunió del grup de treball EOTA per a productes retardants del foc a l'ITeC

El 5 d’abril va tenir lloc a Barcelona la primera reunió del grup de treball europeu per a la conversió de la Guia DITE 028 en un Document d’Avaluació Europeu (EAD).

A la reunió, que s’ha realitzat a la seu de l’ITeC, hi han participat experts d’Instituts d’Alemanya, Espanya, Regne Unit i Eslovènia, així com de l’associació europea Construction Products Europe. També ha participat el consultor de la Comissió Europea per als assumptes de l’EOTA. A la reunió s’han discutit els comentaris i propostes dels experts en relació amb el primer esborrany d’EAD.

L’ITeC, líder d’aquest grup de treball, també va participar activament en l’elaboració de la Guia DITE 028.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica, que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcatge CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

més informació sobre les Avaluacions Tècniques Europees-ETE

més informació sobre els Documents d’Avaluació Europeus-DEE