Des de la publicació dels últims EAD al Diari Oficial de la Unió Europea, són tretze els Documents d’Avaluació Europeus (EAD) desenvolupats per l’ITeC en el marc de l’EOTA, Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica.

S’observa en ells una varietat de productes notable: des d’un ciment refractari o una unitat preensamblada per a drenatge o infiltració, fins a un kit de panells minerals per executar la pell completa d’una façana.

Cinc EAD són de productes i vuit de kits. Hi ha productes innovadors o que impliquen avenços tècnics. També podem trobar productes dissenyats amb criteris de sostenibilitat.

En l’àmbit dels kits de revestiments exteriors de façana, tant per a façanes ventilades com no ventilades, destaca la conversió de la Guia DITE 034 a EAD que permet l’avaluació d’un ventall de solucions fixades mecànicament.

L’Oficina EOTA de l’ITeC ha elaborat un article en el que s’ofereix una visió d’aquest conjunt d’EADs i dels aspectes rellevants relacionats amb ells.

Vegeu article