Publicats 12 nous Documents d’Avaluació Europeus

ITeC/EOTA/Publicats 12 nous Documents d’Avaluació Europeus

Publicats 12 nous Documents d’Avaluació Europeus

02/11/2017|EOTA|

L’informe núm. 13 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de 12 nous Documents d’Avaluación Europeus (DAE) en el Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE), dels quals 2 han estat elaborats per l’ITeC en el marc de l’EOTA. L’informe recull les referències i títols d’aquests nous DAE.

També inclou informació sobre “Level(s)”, un instrument europeu per informar sobre les prestacions dels edificis en matèria de sostenibilitat. És un marc europeu comú dels indicadors de sostenibilitat principals per a edificis residencials i d’oficines, creat per la Comissió Europea mitjançant el Joint Research Centre.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen per aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

accés a l’informe