Publicació de la guia europea EAD 040287-00-0404 per a sistemes SATE amb acabat discontinu

ITeC/Certificació, EOTA/Publicació de la guia europea EAD 040287-00-0404 per a sistemes SATE amb acabat discontinu

Publicació de la guia europea EAD 040287-00-0404 per a sistemes SATE amb acabat discontinu

19/02/2018|Certificació, EOTA|

El passat 19 de gener es va publicar al Diari de la Unió Europea – DOUE el document EAD 040287-00-0404 Kits per a sistemes d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb panells com a producte aïllant tèrmic i revestiment discontinu com a pell exterior.

Aquest EAD ha estat desenvolupat des de l’ITeC i s’ha aprovat i publicat com a document de l’EOTA. L’EAD 040287-00-0404 permet l’elaboració d’un ETA i el consegüent marcatge CE de sistemes SATE amb acabats discontinus, que poden ser aplacats ceràmics, de pedra natural o de pedra aglomerada.

D’aquesta manera, els fabricants de sistemes SATE poden optar a marcar CE els seus sistemes:

  • SATE amb acabat continu de morter (segons ETAG 004)
  • SATE amb acabat discontinu d’aplacat ceràmic o petri (segons EAD 040287-00-0404)

L’ITeC ha emès el primer ETA a Europa en aquest àmbit: ETA 17/0236 per als sistemes webertherm ceramic optima i webertherm ceramic plus de l’empresa Saint-Gobain Weber Cemarska SA.