Publicació de la conversió de nou Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus

ITeC/EOTA/Publicació de la conversió de nou Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus

Publicació de la conversió de nou Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus

08/01/2018|EOTA|

L’informe núm. 14 de l’Oficina EOTA de l’ITeC destaca la publicació de la conversió de 9 Guies DITE en Documents d’Avaluació Europeus en el Diari Oficial de la Unió Europea, que estava pendent de les clàusules per a l’avaluació de substàncies perilloses sol·licitades per la Comissió.

Les Guies DITE convertides són: Guia DITE 001 part 5, Guia DITE 013 -dividida en 2 documents-, Guia DITE 018 parts 2,3 i 4, Guia DITE 026 parts 2 i 3, i Guia DITE 029. A partir de la data de publicació, aquestes Guies DITE han estat substituïdes pels Documents d’Avaluació Europeus publicats.

Aquests documents s’utilitzen per avaluar ancoratges químics per a formigó i obra de fàbrica; kits de posttesat per al pretesat d’estructures; productes i kits per a protecció contra el foc com pintures, morters, panells, segellat de penetracions i juntes.

Els Reports of ITeC EOTA Office recullen de forma sistemàtica i periòdica la informació –en forma de notícies comentades– i els documents més rellevants que es produeixen a nivell europeu, a partir de les reunions de l’EOTA i dels documents que circulen per aquesta organització.

L’EOTA és l’Organització Europea per a l’Avaluació Tècnica que tracta els productes sense norma harmonitzada que necessiten el marcat CE, ja siguin productes sense norma harmonitzada o que es desvien d’una norma harmonitzada existent. Com a membre de l’EOTA, l’ITeC participa activament en els diferents òrgans d’aquesta organització europea.

accés a l’informe