Primera publicació d’EADs mitjançant una decisió d’execució de la Comissió

ITeC/EOTA/Primera publicació d’EADs mitjançant una decisió d’execució de la Comissió

Primera publicació d’EADs mitjançant una decisió d’execució de la Comissió

21/03/2019|EOTA|
  • Primera publicació d’EADs mitjançant una decisió d’execució de la Comissió

Amb data 20.03.2019, s’ha publicat la Decisió d´Execució (UE) 2019/450 al Diari Oficial de la Unió Europea que inclou la llista dels últims Documents d’Avaluació Europeus-EAD aprovats per la Comissió.

L’ús d’aquest instrument legal està relacionat amb el nou procediment establert per la Comissió per a la publicació de normes harmonitzades, que també aplica als EAD. La decisió d’execució és un instrument amb major rang legal que les comunicacions de la Comissió, utilitzades fins l’any passat.

Aquesta decisió inclou els  EADs següents:

  • 040427-00-0404 Kits per a sistema d’aïllament tèrmic per l’exterior (SATE) amb morter com a producte aïllant tèrmic i revestiment continu o discontinu com pell exterior
  • 060012-00-0802 Kit format per revestiment interior de conducte d’evacuació, de fibra de vidre, substàncies minerals i orgàniques i accessoris
  • 090119-00-0404 Kits per a revestiments exteriors de façana de panells minerals amb revestiment aplicat in-situ
  • 090120-00-0404 Kits per a sistemes de parets exteriors no portants de panells minerals
  • 130031-00-0304 Bigues i pilars amb ànima metàl·lica triangular
  • 130082-00-0603 Sistema de fixació de façanes – mènsul·la de plàstic per fixar elements de fusta o derivats de la fusta a la subestructura
  • 260014-00-0301 Addició tipus II basada en una capa de silicats calcinada

Els EAD 040427-00-0404, 090119-00-0404 i 090120-00-0404 han estat desenvolupats per l’ITeC en el marc de l’EOTA.

Aquests documents es poden consultar a la web de l’EOTA, a l’apartat “Our Publications“. Als Informes de l’Oficina EOTA es fa un seguiment trimestral dels nous EAD publicats.