A mitjans d’abril de 2019, a Europa ja s’havien emès prop de 830 Avaluacions Tècniques Europees-ETA per a productes de protecció contra el foc, concretament: pintures reactives, morters, panells i mantes, segellats de penetracions i junts, i retardants al foc.

Aquestes Avaluacions Tècniques Europees-ETA s’han emès a partir de les Guies DITE de productes de protecció contra el foc – ETAG 018, 026 i 028 – utilitzades com a EAD, o de les corresponents conversions a EAD-Documents d’Avaluació Europeus.

L’ITeC ha desenvolupat i emès ETAs per a totes les famílies de productes indicades a dalt, tant per a fabricants nacionals com internacionals.

Actualment, existeix una àmplia gamma de productes de protecció passiva amb marcat CE – en base a ETA relacionats amb aquests ETAG i EAD – que estan a la disposició dels tècnics, aplicadors i constructors per resoldre amb major fiabilitat una gran part dels punts de les obres amb requisits de protecció contra incendis.

L’Oficina EOTA i el Departament de Qualitat de Productes de l’ITeC han elaborat l’article “Productes de protecció contra el foc en els Documents d’Avaluació Europeus”, que dona una visió global dels EAD d’aquests productes. Per a cada EAD es descriuen els productes coberts i els sistemes constructius en els quals s’apliquen, així com l’ús previst per a aquests productes, i també s’inclouen observacions d’interès.

Vegeu article