A diferència de la Directiva, el Reglament (UE) 305/2011 introdueix el concepte kit en el seu articulat. Segons el Reglament: “Kit és el producte de construcció introduït al mercat per un únic fabricador com un conjunt d’almenys dos components separats que necessiten acoblar-se per ser incorporats en les obres de construcció”.

Actualment, la major activitat en relació amb els kits es concentra en els Documents d’Avaluació EuropeusDAE (EAD en anglès), en l’àmbit dels productes sense norma harmonitzada.

Durant aquest any s’incrementaran els DAE publicats sobre kits, ja que existeix un nombre important en elaboració, ja siguin nous DAE o DAE resultants de la conversió de Guies DITE. Com a conseqüència d’això s’estendrà l’ús dels kits en el sector de la construcció.

L’ITeC ha redactat un article on podràs conèixer millor tot el relacionat amb els kits: el concepte, exemples, la declaració de prestacions, recomanacions per als usuaris, i els seus avantatges.

més informació