L’empresa Termochip SLU, sota la marca Termochip Housing, contempla diferents subsistemes constructius per al tancament i aïllament panelitzat d’edificis. Recentment ha obtingut els següents dos DAUs per als seus sistemes de tancament basats en panells multicapa compostos per taulers de fibrociment, planxes de XPS i taulers de fibroguix:

  • Tancament de façanes de doble full amb panells Termochip SATE i WALL: DAU 20/120.
  • Tancament de cobertes planes, sostres entre plantes i sostres sanitaris amb panells Termochip ROOF PLANA, FLOOR i FLOOR-S: DAU 20/121.

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en qualitat d’avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.