Tecresa Protección Pasiva SL, empresa líder en muntatge de revestiments refractaris, ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 18/1017 per als seus panells de protecció contra incendis TECBOR®.

Es tracta d’un panell rígid, de color os amb cares llises, compost per òxid de magnesi, silicat i altres components. S’utilitza per a protegir del foc elements estructurals d’acer.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.