Cerámica Malpesa SA ha obtingut el DAU 19/113 per al seu sistema Cablebrick®, un sistema de full exterior de revestiment ceràmic per a façana ventilada.

Cerámica Malpesa és una empresa centenària líder en la fabricació de maons i llambordes. El sistema Cablebrick® està format per peces ceràmiques de geometria especial col·locades en sec sobre perfils horitzontals i retingudes per cables verticals enllaçats entre els perfils horitzontals i retingudes per cables verticals enllaçats entre els perfils horitzontals. S’utilitza en edificis tant d’obra nova com de rehabilitació.

El DAU, Document d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.