Sika S.A.U., líder en la fabricació de productes químics per la construcció, ha aconseguit el DAU 19/114  per al seu sistema SikaTack® Panel.

Es tracta d’un sistema de fixació oculta mitjançant adhesiu per a la unió de revestiments opacs exteriors de façana ventilada sobre subestructura d’alumini de perfils verticals, en obra nova i rehabilitació.

És la primera avaluació tècnica d’idoneïtat d’un sistema de fixació de façana ventilada purament adhesiu a nivell espanyol.

El DAUDocument d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.