L’ITeC ha concedit el certificat 1220-CPR-1914 a l’empresa Saint-Gobain Weber Cemarksa SA pels productes webertherm ceramic optima i webertherm ceramic plus, d’acord amb l’ETA 17/0236.

Es tracta de kits per sistema d’aïllament per exteriors (SATE) aplicats in-situ, en els que la capa exterior està composada per elements de revestiment ceràmic i el panell d’aïllament tèrmic està unit amb un mínim de 40% de superfície adherida i amb fixacions mecàniques suplementàries.

Amb la concessió del certificat, Saint-Gobain Weber Cemarksa SA pot realitzar la declaració de les prestacions i el marcatge CE del producte d’acord al reglament (UE) 305/2011.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.