Saint-Gobain Isover, empresa referent en aïllaments i climatització i integrada dins la multinacional francesa Saint Gobain, ha obtingut l’Avaluació Tècnica Europea – ETA 20/0122 per al seu sistema de conductes de climatització CLIMAVER®.

Es tracta d’una solució de conductes autoportants per a aire condicionar, calefacció i ventilació. Aquests estan constituïts per un panell rígid de llana de vidre d’alta intensitat i aglomerat amb resines termoenduribles.

És un dels primers ETAs emessos a Europa sota el document EAD 360001-00-0803 Ventilation system made of mineral wool with facings on outside and inside.

L’ETA (European Technical Assessment) és el document europeu que recull l’avaluació tècnica de les prestacions d’un producte que no estan cobertes, parcial o totalment, per una especificació tècnica harmonitzada. L’ETA és elaborada per l’ITeC com a OAT (Organisme d’Avaluació Tècnica) i s’aprova en el context de l’EOTA (European Organisation for Technical Assessment).

L’ITeC és un organisme autoritzat per a l’avaluació de productes sense normes i innovadors en el si de l’EOTA des del 1996 i és designat com a OAT sota el Reglament (UE) No 305/2011 des de març de 2013, per a totes les Àrees de Producte previstes en el mateix.