RMT Insulation i Gres de Aragón SA certifiquen els seus productes Nita-Wool i Faveker FV

ITeC/Certificació/RMT Insulation i Gres de Aragón SA certifiquen els seus productes Nita-Wool i Faveker FV

RMT Insulation i Gres de Aragón SA certifiquen els seus productes Nita-Wool i Faveker FV

08/01/2018|Certificació|
  • Cerificate of Constancy of Performance

L’ITeC acaba de concedir el certificat 1220-CPR-1799 a l’empresa RMT Insulation per al seu aïllant tèrmic Nita-Wool de llana d’ovella. Aquest certificat li permetrà continuar realitzant la declaració de les prestacions i el marcatge CE dels productes d’acord amb el reglament (UE) 305/2011.

També podrá fer-ho l’empresa Gres de Aragón SA, a qui s’ha concedit el certificat 1220-CPR-1797, per al kit de façanes ventilades Faveker FV, un kit de revestiment exterior de façanes ventilades amb plaques ceràmiques fixades amb clips d’acer o perfil d’alumini.

L’ITeC està notificat per a la certificació de productes sense normes i innovadors sota el Reglament (UE) No 305/2011.

més informació sobre el marcatge CE