Project For Building SpA, empresa especialitzada en la producció d’articles de plàstic i cautxú reciclat per al sector de la construcció, ha aconseguit el DAU 20/116 per a Granchio i Mini Hercules.

Són sistemes d’encofrats perduts formats per la unió de peces de polipropilè reciclat per al realçament de terres, permetent assolir diferents altures en funció de les característiques de cada projecte.

El DAUDocument d’Adequació a l’Ús, és un document que expressa una opinió favorable de les prestacions d’un producte o sistema constructiu innovador en relació als usos previstos i a les solucions constructives definides, en l’àmbit de l’edificació i de l’enginyeria civil. El DAU l’elabora i atorga l’ITeC, com a organisme autoritzat per a la concessió del DAU, en tant que avaluació tècnica de la idoneïtat de productes o sistemes innovadors.